Název firmy:
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o
Sídlo firmy:
Dlouhá 186/31
CZ-41201 Litoměřice - Město
Právní forma:
Telefon:
+420 416 782 581-3
Fax:
+420 416 782 290
E-mail:
IČO:
00526282
Soudní příslušnost:
Krajský soud Ústí nad Labem, spisová značka C20494
DVR:
DIČ:
CZ00526282
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Kód banky:
0800
Číslo účtu:
35-1003673379
IBAN:
CZ8308000000351003673379